Respect Zorggroep Scheveningen

RespectZorggroep

www.respectzorggroep.nl

Respect Zorggroep biedt huisvesting, verpleging, verzorging, begeleiding, behandeling, diensten en service in Scheveningen aan ouderen en verpleeghuis geïndiceerde jongeren. Zij doet dit met respect, betrokkenheid en aandacht voor het individu en zijn omgeving. Kwaliteit in zorg en kwaliteit van leven staan centraal in de zorgvisie van Respect Zorggroep . Iedere cliënt bepaalt dat individueel. Zorg moet daarom op maat gesneden zijn. Leidraad is dat de cliënt zo onafhankelijk mogelijk kan leven, zelf beslissingen kan nemen en zelf definieert wat voor hem of haar ‘kwaliteit van leven’ is. Respect Zorggroep is initiatiefnemer van Scheveningen VierKwart.

Stichting Welzijn Scheveningen

welzijn scheveningen

www.welzijnscheveningen.nl

Welzijn Scheveningen is een brede welzijnsorganisatie die op meerdere maatschappelijke terreinen actief is. Welzijn Scheveningen biedt daar waar nodig ondersteuning aan kwetsbare bewoners met het doel hen volwaardig te laten participeren in de samenleving.  Een aanbod van hulp- en dienstverlening wordt hiertoe vanuit het kinder- en  jongerenwerk, het algemeen maatschappelijk werk  en het ouderenwerk ingezet.
Welzijn Scheveningen stimuleert  bewoners om zich actief  in te zetten voor hun buurt/wijk en voor hun medebewoners. Dit gebeurt enerzijds door de uitvoering van het opbouwwerk in de verschillende wijken en anderzijds op de wijk- en dienstencentra, waar samen met vrijwilligers activiteiten voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen worden  uitgevoerd. Vanuit het  Vrijwilligerspunt Scheveningen worden voorts vrijwilligers geworven en toe geleid naar andere maatschappelijke organisaties in het stadsdeel.

Gemeente Den Haag, stadsdeel Scheveningen

den haag

www.denhaag.nl

In het stadsdeelplan, dat in samenspraak met de bewoners tot stand is gekomen, heeft de gemeente Den Haagde ambities voor de wijken van stadsdeel Scheveningen beschreven. De thema’s in het stadsdeelplan gaan over:

Realisatie van de ambities in de stadsdeelplannen vinden in een periode van vier jaar plaats
en worden gedekt uit de daarvoor bestemde stedelijke en/of stadsdeelbudgetten. Jaarlijks worden de ambities in de activiteitenprogramma’s geprioriteerd.


Middin

Middin

www.middin.nl

Middin ondersteunt mensen met een beperking en ouderen zodat zij zelf kunnen kiezen hoe zij willen leven. Midden in de wijk, midden in de samenleving. Omringd door mensen die zij belangrijk vinden. Middin helpt daarbij met professionele ondersteuning en zorg op ruim 190 locaties maar ook aan huis, op school of werk. Middin is werkzaam in de provincie Zuid-Holland. Onze 2.950 professionele medewerkers zetten zich dagelijks in voor ruim 4.000 cliënten.


Saffier de Residentiegroep

Saffier de Residentie

www.saffierderesidentie.nl

Mensen zichzelf kunnen laten zijn en blijven, is het uitgangspunt van Saffier De Residentiegroep. We hebben dat vertaald in Ruimte voor jezelf. Dat betekent ruimte voor eigen wensen en wonen in een sfeer die bij je past. In Scheveningen komt deze visie goed tot uitdrukking in Huize Royal aan de Rusthoekstraat. Aanleun- en inleunwoningen en Royal Rustique de aanpalende herenhuizen voor kwetsbare doelgroepen die bijzondere zorg nodig hebben en toch hier zelfstandig kunnen huren en wonen. In behandel- en verpleegcentrum Mechropa aan de Scheveningseweg richten we ons uitdrukkelijk revalidatie (geriatrische revalidatiezorg) waarbij het doel is terugkeer naar de eigen woning.


Haagse Wijk- en Woonzorg

hwwzorg

www.hwwzorg.nl

Haagse Wijk- en Woonzorg (HWW zorg) is een wijkgerichte zorgorganisatie. Wij zitten bij u in de buurt. Een team dat bekend is met u en uw omgeving, biedt u zorg op maat. Daarbij zijn uw wensen en verwachtingen het uitgangspunt. Want HWW zorg wil dat iedereen kan leven op de manier die het best bij hem of haar past. Of dat nu thuis is of in een van onze woonzorgcentra en verpleeghuizen. HWW zorg is een van de grotere zorgaanbieders in Den Haag. Ons motto: HWW zorg, dichtbij en vertrouwd!

HWW zorg beschikt over 11 locaties (verpleeghuizen en woonzorgcentra) in heel Den Haag: Ametisthorst, De Eshoeve en De Eshoeve Residentie, De Schildershoek, De Stromenhof, Houtwijk, Moerwijk, Op de Laan, Rivierenbuurt, Vrederust-West en Zorghuis dr. W. Drees. Een aantal van deze locaties is tevens thuis- en uitvalsbasis voor een deel van de wijkzorgteams.


Rudolf Steiner Zorg

Rudolf Steiner

https://www.raphaelstichting.nl/rudolfsteiner/

Rudolf Steiner Zorg (voorheen Rudolf Steiner Verpleeghuis) is een zorginstelling met drie locaties in Den Haag. Antroposofie is onze basis; zorg van mens tot mens. Wij bieden zorg, behandeling, begeleiding en ondersteuning bij het dagelijkse leven, het samen wonen, samen werken en samen leven. Dit doen wij al sinds jaar en dag op een maatschappelijke en duurzaam verantwoorde manier. Wij hebben een eigen keuken waar wij voornamelijk biologische producten gebruiken. Er is op iedere locatie een ontspanningsprogramma met veel aandacht voor cultuur. Voor ons is de persoonlijkheid van de bewoner leidend en niet zijn beperking. Op twee locaties in Den Haag bieden we zorg aan ouderen met een intensieve zorgindicatie. Op een derde locatie wonen mensen met een verstandelijke beperking.
Er zijn op onze locaties diverse mogelijkheden voor dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking. Zowel voor de bewoners van Artaban, als voor mensen van buitenaf. Het gaat ondermeer hierbij om werk, een werkervaringsplek (stage) en ontspanning voor gepensioneerde mensen met een verstandelijk beperking.
Sinds 2014 biedt Rudolf Steiner Zorg ook PG dagbesteding aan. Dit is voor mensen met dementie die thuis wonen, waarbij een aantal dagen per week op onze locatie aan de Nieuwe Parklaan een op maat gemaakt dagbestedings programma wordt aangeboden, waardoor thuis wonen langer mogelijk blijft. Ook de mantelzorger wordt op deze manier een aantal keren per week ontlast van zorg.

Rudolf Steiner Zorg maakt deel uit van de Raphaëlstichting.

 

Duinrust

www.duinrust.org

Stichting Duinrust biedt een compleet pakket van wonen, welzijn en zorg voor ouderen. Stichting Duinrust biedt woonruimte voor ouderen in zorgcentrum Duinrust, wooncomplex Parkrust en wooncomplex de Thuishaven. In Duinrust wonen ouderen die veel zorg nodig hebben. In Parkrust en de Thuishaven wonen de mensen zelfstandig, eventueel met zorg en aanvullende diensten van Stichting Duinrust. We zien ouderdom niet als een ziekte, maar als een levensfase die het waard is geleefd te worden. Betaalde medewerkers en vrijwilligers werken dagelijks samen om onze cliënten een woonomgeving te bieden waarin zij zo veel mogelijk zelf de regie kunnen voeren over hun leven. Onze kernwaarden zijn veiligheid, geborgenheid en gezelligheid. Medewerkers behandelen elkaar met respect en warmte. Zo gaan ze ook met onze cliënten om. We streven naar goede contacten met mantelzorgers. Zij kennen de cliënt immers als geen ander. We maken duidelijke afspraken met de cliënt en diens familie over de zorgverlening.

 

Huisartsen aan Zee

Huisartsen aan Zee

www.huisartsenboogaart.praktijkinfo.nl

Huisartsen aan Zee streeft er naar  moderne, kwalitatief hoogwaardige en breed georiënteerde huisartsenzorg te leveren. We doen dit vanuit een klassiek pand in Scheveningen met een enthousiast team  waarbij de persoonlijke benadering van de patiënt hoog in het vaandel staat.

 

Parnassia

Parnassia

www.parnassia.nl

Parnassia specialist in psychiatrie is gevestigd in Haaglanden en Zoetermeer. Wij behandelen en begeleiden, volwassenen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA), ouderen met gelijktijdig psychiatrische en lichamelijke problemen, ouderen met geheugenklachten.

Parnassia is een regionale GGZ-instelling geworteld in Den Haag en omgeving. Al meer dan een eeuw zijn wij specialist in psychiatrie. We werken nauw samen met veel instanties en zorgorganisaties om u zo goed en zo persoonlijk mogelijk te ondersteunen. We doen dit vanuit de herstelvisie, waarin we u zoveel mogelijk thuis, in uw wijk of poliklinisch helpen. Dit alles met als doel uw kwaliteit van leven te bevorderen.

De behandeling en begeleiding variëren qua intensiteit, locatie en manier van aanbieden. Vaak krijgt u te maken met een combinatie van persoonlijk contact met een hulpverlener en behandeling via internet.
We zoeken u thuis op, maar u kunt ons ook opzoeken op een plek bij u in de buurt. Als dat nodig is, nemen wij u op in een van onze klinieken. Het liefst vrijwillig, maar soms met dwang. Mijdt u zorg? Dan benaderen wij u actief.

Zowel in de stad, als op onze terreinen bieden wij diverse beschermde woonmogelijkheden. Ook (tijdelijke) opname in ons psychiatrisch verpleeghuis behoort tot de mogelijkheden.

 

Oldael

Oldael

www.oldael.nl

Zorggroep Oldael biedt een waardig huis voor ouderen, met ruime appartementen, persoonlijke zorg, twee locaties in statige, residentiële wijken, een eigen keuken en volop contact met de buitenwereld.
De meeste van onze bewoners hebben een rijke levenservaring en kiezen bewust voor Oldaels hoogwaardige zorgtraditie. Op deze website leest u over onze werkwijze en ons zorgbeleid. Uiteraard bent u altijd welkom om zelf de sfeer te proeven.