Scheveningen VierKwartContact:
Loes Hulsebosch, coƶrdinator Scheveningen VierKwart
vierkwart@hm-advies.nl

1. Inleiding

Eind 2005 hebben organisaties voor wonen, zorg en welzijn in Scheveningen een intentieverklaring ondertekend, waarmee zij zich verbinden aan onderlinge samenwerking. Doel is een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van de wijken van stadsdeel Scheveningen tot levensloopgeschikte wijken door hier actief in te investeren.

De organisaties onderschrijven het belang van gebiedsgerichte samenwerking waarbij het aanwezige potentieel, de kansen en mogelijkheden in de wijken optimaal worden benut. Zij onderschrijven het belang van integraal werken vanuit de ervaren kwaliteit van leven van de bewoners in alle levensdomeinen.
De afgelopen jaren is met inspanning van velen een basis gelegd voor integrale aanpak voor kwetsbare ouderen en volwassenen in Scheveningen. De partners in Scheveningen VierKwart willen dit vasthouden en daarmee voorsorteren op nieuwe ontwikkelingen.

In 2015 participeren de volgende organisaties in Scheveningen VierKwart:

In 2012 en 2013 is met facilitering van ZonMw de aanpak Samen voor een Sterke Eerstelijn Scheveningen ontwikkeld, die beoogt de zorg- en welzijnsnetwerken in Scheveningen te versterken en formaliseren, zodat er optimale en integrale zorg kan worden geboden en bewoners van Scheveningen zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam in hun eigen omgeving kunnen zijn. Als project is Sterke Eerstelijn eind 2013 afgerond, maar de aanpak gaat door. Inmiddels zijn er 15 GPO’s (Gestructureerd PatiĆ«nten Overleg) operationeel of in ontwikkeling en is er een Geriatrisch Netwerk Scheveningen waaraan ca 200 professionals op gebied van ouderenzorg en -welzijn zich hebben verbonden. Oudere bewoners in Scheveningen kunnen hierdoor langer zelfstandig en zelfredzaam blijven, omdat hun kwetsbaarheid eerder wordt opgemerkt en via een gericht zorgactieplan sneller kan worden gewerkt aan herstel of aan het voorkomen van escalatie.
Het bestuurlijk platform Netwerk Scheveningen VierKwart zorgt voor het brede draagvlak en commitment bij de partners. Het operationele platform SENOS zorgt voor concretisering van de samenwerkingsintenties. De GPO’s zorgen voor vroege inventarisatie en zorgplannen voor kwetsbare bewoners.

Lees verder: